Program Aktywny Samorząd 2023 oferuje możliwość otrzymania dofinansowania na likwidację barier transportowych, poruszaniu się oraz w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, a także w ramach pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej przez opiekę dla osoby zależnej.

Co to jest program Aktywny Samorząd?

Program Aktywny Samorząd to inicjatywa finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie dofinansowań, które mają zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Program działa we współpracy z samorządami powiatowymi, a jego budżet na rok 2023 wynosi aż 219,68 mln złotych, co stanowi wzrost o 20 mln złotych w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednym z nowych rozwiązań w programie jest możliwość składania wniosków przez internetowy System Obsługi Wsparcia (SOW).

Kiedy można składać wnioski?

W ramach programu Aktywny Samorząd 2023 możliwe jest składanie wniosków w ramach modułu I od 1 marca 2023 roku, a ostateczny termin na przesłanie wniosków to 31 sierpnia 2023 roku. Jeśli istnieje potrzeba przedłużenia dofinansowania, można złożyć aneks do umowy do 28 kwietnia 2023 roku. W przypadku niedoszacowania zapotrzebowania, możliwe jest złożenie dodatkowego wniosku o środki do 4 grudnia 2023 roku.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu Aktywny Samorząd 2023 dostępne są dwa moduły, na które można otrzymać dofinansowanie. W ramach Modułu I, środki finansowe przewidziane są na likwidację barier w dostępie do transportu, uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, poruszaniu się oraz na opiekę nad osobami zależnymi w celu wspierania aktywności zawodowej. Moduł II zaś umożliwia uzyskanie dofinansowania na poziomie wyższym, w celu podjęcia lub kontynuacji edukacji.

W ramach modułu I programu Aktywny Samorząd 2023 możliwe jest otrzymanie dofinansowania na zakup różnego rodzaju wyposażenia, które ułatwi życie osobom z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie pozwala między innymi na zakup wózków inwalidzkich, skuterów inwalidzkich oraz protez kończyn. Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, skutery inwalidzkie i oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego mogą być sfinansowane w ramach obszaru C i zadania 1 programu. Skutery inwalidzkie i oprzyrządowanie elektryczne przeznaczone do wózka ręcznego mogą być sfinansowane również dla osób do 16 roku życia lub tych, które mają znaczny stopień niepełnosprawności. Program pozwala również na sfinansowanie oprzyrządowania do samochodu, które pomoże w pokonywaniu barier transportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *