Czy prowadzisz działalność gospodarczą, która obejmuje świadczenie usług na terytorium Danii? Jeśli tak, to konieczne jest zarejestrowanie się w RUT – Rejestr Usługodawców Zagranicznych (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). W artykule omówimy, jak zarejestrować się w RUT, jakie są wymagane dokumenty, terminy oraz konsekwencje niewypełnienia tego obowiązku.

Kiedy powinienem zarejestrować się w RUT?

Jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą świadczącym usługi na terytorium Danii, jesteś zobowiązany do zarejestrowania się w RUT w Danii. Rejestracja ta dotyczy wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, w której działają. Warto zwrócić uwagę, że konieczność rejestracji obejmuje również firmy wykonujące prace na rzecz innych podmiotów z terenu Danii oraz te, które zatrudniają pracowników delegowanych do pracy w tym kraju.

Jak zarejestrować się w RUT?

Proces rejestracji w RUT odbywa się online, na oficjalnej stronie internetowej duńskiego urzędu – http://www.rut.dk/pl . Przed rozpoczęciem rejestracji warto przygotować niezbędne dokumenty i informacje, takie jak:

  • Nazwa i adres firmy;
  • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);
  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer VAT;
  • Informacje o rodzaju działalności;
  • Szczegóły dotyczące pracowników delegowanych do pracy w Danii (jeśli dotyczy).

Następnie, należy wypełnić formularz rejestracyjny online, udzielając wymaganych informacji. Po zatwierdzeniu formularza, przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.

Rejestracji w RUT należy dokonać przed rozpoczęciem świadczenia usług na terytorium Danii. W przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników delegowanych do pracy w tym kraju, rejestracja powinna nastąpić przed przystąpieniem do pracy przez tych pracowników. Warto zaznaczyć, że brak rejestracji w RUT może skutkować nałożeniem kar finansowych, dlatego warto zadbać o terminowe dopełnienie tego obowiązku.


——–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *