Otrzymałeś fakturę od kontrahenta, ale nie możesz jej opłacić? Zobacz, jakie kroki może podjąć wtedy jej wystawca i czym mogą one skutkować!

Brak zapłaty za fakturę – co może zrobić jej wystawca?

Jeśli kontrahent nie płaci za otrzymaną fakturę, wówczas jej wystawca może podjąć szereg kroków, by odzyskać należne pieniądze:

Kontakt z kontrahentem
Zwykle wtedy, gdy ma miejsce brak zapłaty za fakturę, pierwszym krokiem jest przekazanie tej informacji do kontrahenta. Stanowi ona wtedy przypomnienie o terminie zapłaty.

Wezwanie do zapłaty
Jeśli komunikacja z kontrahentem nie rozwiąże problemu, wystawca faktury może wysłać do niego list z wezwaniem do zapłaty. W piśmie tym podaje się kwotę zadłużenia, jej źródło, termin wymagalności oraz termin płatności.

Windykacja długu
Wiele firm korzysta z usług windykatorów, by odzyskać należności. Takie usługi oferują firmy windykacyjne, kancelarie prawne, a także prowadzą je wybrane firmy faktoringowe. Jak działa faktoring w tym przypadku? Pozwala on na ubezpieczenie należności przez kontrahenta, dlatego w razie braku spłaty za odzyskanie długu odpowiada firma faktoringowa.

Sprawa sądowa
Odpowiedzią na pytanie, co zrobić gdy kontrahent nie płaci za fakturę, jest również skierowanie sprawy do sądu. W przypadku braku reakcji na dotychczasowe działania wystawca faktury może więc skorzystać ze ścieżki sądowej. Po wygranej może on udać się do komornika, by odzyskać dług za jego pomocą.

Wpisanie na listę dłużników
Wystawca faktury może też wprowadzić dane dłużnika na listę dłużników, na przykład BIG InfoMonitor czy do KRD – Krajowego Rejestru Długów. W efekcie może mieć on problem z zawieraniem nowych umów.

Jakie mogą być konsekwencje braku zapłaty za fakturę?

Jeśli kontrahent nie zapłaci faktury, może to mieć kilka konsekwencji, w tym:

Straty finansowe
Oczywistą konsekwencją braku zapłaty przez wykonawcę są straty finansowe podmiotu, któremu należy się zapłata. Z drugiej strony straty mogą dotyczyć też niepłacącego kontrahenta – kontrahent może naliczyć kary, a komornik może ściągnąć należność z jego konta lub zająć jego mienie.

Konsekwencje prawne
Jeśli okaże się, że kontrahent nie dokonał zapłaty, może on ponieść konsekwencje prawne. Mogą one obejmować zapisy zawarte w umowie, ale również konsekwencje w postaci zajęcia komorniczego jego mienia.

Zła reputacja
Brak zapłaty należności może zaszkodzić reputacji kontrahenta i utrudnić mu działalność, a nawet prowadzić do bankructwa.

Trudności w zawieraniu umów
Brak płatności faktury może też powodować problemy z zawieraniem nowych umów z kontrahentami i innymi podmiotami ze względu na zapisy umieszczane w bazach dłużników i złą reputację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *